CAD yazılımları için doğru iş istasyonu nasıl hesaplanır?

CAD yazılımları için doğru iş istasyonu nasıl hesaplanır?

18.09.2017


İş istasyonları bugün CAD operasyonlarının belkemiğini oluşturuyor ve çizimden bu yana elle yapılan sanatsal bir egzersizden birçok alanda workstation kuruluyor.
Bazıları, bir makineyi yapan altın üçlü (CPU, RAM ve Sabit Disk) olduğunu söylüyor. Elbette birçok açıdan haklıdırlar; güçlü bileşenlere sahip olmak iş istasyonu performansı için kritik öneme sahiptir. Diğerleri, bir iş istasyonunun yıllarca 24 saat kesintisiz bir videoda kesintiye uğramayacak kadar sağlam olması gerektiğini söyleyecektir. Onlar da haklı.
Ancak, iş istasyonu geldiğinde, bir iş istasyonu, kurumsal düzeyde donanımla güçlendirilmiş bir bilgisayardır.

Ancak kurumsal düzeyde donanım nedir?

Bilgisayar ya da elektronik bileşenler, ister tüketici isterse işletme için tasarlanmış olsunlar, basit bir metrik, başarısızlık arasındaki ortalama süre (MTBF) ile puanlanır. Aslında, MTBF, bir aygıtın veya sistemin başarısız olmadan önce ne kadar süre çalıştığını tanımlayan bir tahmindir. Bu istatistiksel yoğunluğa çok fazla girmeden, bir bileşenin MTBF'si, aynı şekilde üretilen bileşenlerden oluşan geniş bir popülasyonda, cihaz arızaları arasındaki aritmetik ortalama sürenin bulunmasıyla ölçülebilir.

Peki donanımınızın kurumsal bir MTBF gereksinimine uyup uymadığını nasıl tespit edersiniz?

İş istasyonları söz konusu olduğunda, bileşenlerinin ortalama MTBF'si tüketici seviyesinde bir bilgisayarda bulacağınızdan daha büyük bir oranda olmalıdır. Tüketici ve kurumsal MTBF arasındaki farkın belirlenmesinin en iyi yolu, söylenenlerle birlikte, bileşenler hakkında yazılmış geniş kapsamlı teknik verilere dökülerek, farklı ürünler için MTBF oranını zorlu bir şekilde karşılaştırmaktır.

Sonuç olarak, bir iş istasyonu, yalnızca en büyük hesaplamaları ve grafik talepleri karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli, yüksek performanslı kullanıma dayanabilmelidir. Özünde, bir iş istasyonu, ilkinde, örneğin beş yıl içinde ölme şansı az olan uzun saatler yürütecek güçlü bileşenlerle donatılmış bir bilgisayardır.