İş analizi ve Oracle 11g Big Data Raporlama Eğitimleri

Her Daim İlkler Bizim Eserimiz.

Neden Üçüncü Binyıl'dan Eğitim Almalısınız? TÜRKİYE'de İLKİ BİZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ, İş Analizi ve Oracle Big Data Raporlama Eğitimi !

 

  PROJE DESTEK     EĞİTİM GARANTİSİ
    Kursu bitiren öğrencilerimiz, projeye başladıkları zaman, ilk büyük projelerini bitirinceye kadar sınırsız ve ücretsiz destek veriyoruz.       1 Yıl boyunca öğrencilerimize ücretsiz kurs tekrar hakkı
             
  SERTİFİKA     GERÇEK PROJELER
    MEB onaylı sertifika imkanı       Reel projelerde uygulamalar
             
  ÖZGÜN İÇERİK     UZMAN EĞİTMEN
    Özgün ve kapsamlı müfreadt       20 yıl tecrübeli eğitmen
             
  TECRÜBE     İLERİ UYGULAMALAR
    10 yıllık eğitim kurumu       Basit uygulamalar yerine, sektörel uygulamalar yaptırarak sektöre hazır hale getiren tek kurum
             
  ÖDEV SİSTEMİ     ÖDEME KOLAYLIĞI
    Düzenli proje ödevleri       199 TL'den başlayan taksitlerle ödeme imkanı.
             
             
 

İş analizi ve Oracle 11g Big Data Raporlama Eğitimleri


Bu kurs delegelerin şunları yapmasını sağlayacaktır:

İş stratejisi ve stratejik analiz tekniklerini kavrayabilme

Bir şirketin iş sistemlerini araştıran bir ekibin etkili üyeleri olarak hareket edin, işletme geliştirmelerini tavsiye etmek için kullanın

İş sistemlerini analiz etmek ve modellemek için teknikler uygulayın

İş geliştirme önerileri belirleme

İş değişimlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsayan titiz bir ticari davanın üretiminde yardımcı olun

İş gereksinimlerinin BT sistemleri tarafından nasıl desteklenebileceğini belirleyin

İş Analizi Uygulamasında BCS Hazırlama

Veri Tabanı mimarisi, veritabanı güvenliği, tabloların yönetimi ve sürdürülmesi, veritabanı performans ayarlaması, Oracle Universal Installer, Veritabanı yapılandırma asistanı, Oracle Örneği, Oracle Ağ Ortamı, Veritabanı Depolama Yapıları, Veritabanı Kullanıcı Güvenliği, Oracle Flash kurtarma, ASM, Tablolar öğreneceksiniz , Flashback Teknolojisi, Alanı Yönetme, bellek yönetimi ve çok daha fazlasının eğitimlerini alacaksınız.

ÖN KOŞUL : Outlook, Excel gibi Microsoft Office uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olmanız gerekir.

 

 

 

MÜFREDAT-İçeriği kopyalayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.


Giriş

İşletme değişimi için bir yaşam döngüsü

İş Analistinin Sistem Analistine Karşı Rolü

İş sistemlerini analiz etme ve modelleme amacı

Bağlamda Stratejik Analiz

Çevre analizi ve SWOT

IS stratejisi de dahil olmak üzere alan stratejisine genel bakış

Kritik başarı faktörleri ve kilit performans göstergeleri

Dengeli İş Scorecard

İş Analizi İçin Proje Disiplini

Başvuru / proje başlatma şartları

İş ve proje hedefleri

İş analizinden çıktılar

Durum ve İş Perspektiflerini Anlamak

Paydaş analizi ve araştırma teknikleri

İş perspektiflerini belirleme ve tanımlama

Çatışmaları belirleme ve çözme

İş Etkinliklerinin Analizi ve Modellenmesi

Faaliyetleri ve bağımlılıkları tanımlama

Bir İş Etkinlik Modeli Oluşturma (BAM)

İş etkinlikleri / faaliyet göstergeleri

Kurallar ve kısıtlamalar

 Microsoft Visio 2013'e Giriş

Visio'yu başlatma ve Visio'yu kapatma

Alet ve şablonları kullanma

Metin Ekleme, Düzenleme ve Biçimlendirme

Şekillere metin ekleme

Sadece şekil metin oluşturma

sayfa şekillerini temaları kullanarak değiştirme

Stiller Oluşturma ve Değiştirme

Şekilleri yeniden boyutlandırma, stil uygulama ve şablon oluşturma

Şablonlar ve kalıp şekli

Katmanlarla Çalışma

Katman oluşturma ve katmana şekil atama

Resim ekleme ve nesne gömme

 

Olası Çözümleri Belirleme

Problem çözmeye yönelik yaratıcı yaklaşımlar

Boşluk analizi

Yeni bir iş modeli tanımlama

Yeni İş Modeli için Gerekleri Belirleme

İş durumunu ve değişiklik seçeneklerini sunma

Maliyet yararları, risk ve etki analizi

Risk analizi ve yönetimi

İş Durumunu Kabul Etme

Sistemin kullanıcı kabulü için test edilmesi

Değişim ve menfaatlerin gerçekleştirilmesinin yönetilmesi

İşletmenin Bütüncül Görünümü

Görev ve amaçlarla ilgili olarak Çevik BA rolü

İş ortamını analiz etme

Değişimin uygulanmasının başarısını ölçmek

Çevik Peyzaj

Çevik Nedir? Yaklaşımlar ve çerçeveler

Çevikliğe Neden Gerek?

Çevik BA ve Agileteam'in rolü ve sorumlulukları

Paydaşlar

Paydaş türleri / kişileri

Çevik durumda RACI ve RASCI

Çevik bir projede Menfaat Sahiplerinin Güçlendirilmesi

Gereksinimlerle Başa Çıkma

Çevik yaklaşımlara yaklaşım

Kullanıcı Hikayeleri, Destanlar, Kabul Kriterleri

Çevik İş Analistinin kalite ve test bağlantısını

Çevik Gereksinimlerin Yaşam Döngüsü

Eksiksizliği kontrol etme

Çevik Durum

Stratejik ve proje iş vakaları

İş problemini anlama

Olduğu gibi, soyutlama

Boşluk Analizi ve Değer Akımları

Kolaylaştırılmış Çalıştaylar

Kolaylaştırmada Akıcılığın Rolü

Kolaylaştırılmış bir Çalıştay nasıl organize edilir ve işletilir?

Önceliklendirme

İhtiyaçların birleştirilmesi ve önceliklendirilmesi

Müşteri algılaması ve beklentisi

Modelleme ve prototipleme

Modelleme için 6 perspektif

Saklamalı bilgiler

Prototiplendirme için nedenler ve perspektifler

Araştırma Teknikleri

Paydaş Analizi ve Yönetimi

İş Sistemlerinin Modellenmesi

İş Süreçlerinin Modellenmesi

Gereksinimleri Toplama

Gereksinimleri Belgeleme ve Yönetme

Modelleme Gereksinimleri

Gereksinimleri Doldurmak

İşletme ve Mali Durum Hazırlama

İş Değişkeni Uygulamak

 

BİG DATA ANALİZ & RAPORLAMA- ORACLE GİRİŞ

Oracle Database 11g: SQL Temelleri I - Sınav Numarası: 1Z0-051SQL SELECT İfadesini Kullanarak Verileri Geri Alma

SQL SELECT deyimlerinin yeteneklerini listeler

Temel SELECT deyimini yürütün

Verilerin Kısıtlanması ve Sınıflandırılması

Bir sorgu tarafından alınan satırları sınırla

Bir sorgu tarafından alınan satırları sıralama

Çıktıyı çalışma zamanında sınırlamak ve çıktı sıralamak için ampersand değiştirmeyi kullanın

Çıktıyı Özelleştirmek İçin Tek Sıralı İşlevleri Kullanma

SQL'de kullanılabilen çeşitli işlev türlerini açıklama

SELECT deyiminde karakter, sayı ve tarih işlevleri kullanın

Dönüşüm İşlevlerini ve Koşullu İfadeleri Kullanma

SQL'de kullanılabilen çeşitli dönüşüm işlevleri türlerini tanımlayın

TO_CHAR, TO_NUMBER ve TO_DATE dönüşüm işlevlerini kullanın

Bir SELECT deyimine koşullu ifadeler uygula

Toplu Verileri Grup İşlevlerini Kullanarak Raporlama

Mevcut grup işlevlerini tanımlama

Grup fonksiyonlarının kullanımını açıklayabilecektir.

GROUP BY yan tümcesi kullanarak veri gruplama

HAVING yan tümcesini kullanarak gruplanmış satırları dahil etme veya hariç tutma

Birden Çok Tablondan Verileri Görüntüleme

Eşit noktaları ve eşitsizlikleri kullanarak birden çok tablodaki verilere erişmek için SELECT ifadeleri yazın

Kendini birleştirerek kendi başına bir tabloya katılma

Dış birleştirmeler kullanarak genel olarak birleştirme koşulunu karşılamayan verileri görüntüleyin

İki veya daha fazla tablodaki tüm satırların Kartezyen bir ürününü oluşturun

Sorguları Çözmek için Alt Sorguları Kullanma

Alt sorguları tanımlayın

Alt sorguların çözebileceği sorun türlerini açıklama

Alt sorguların türlerini listeleme

Tek satırlı ve çok satırlı alt sorgular yazma

Set Operatörlerini Kullanma

Kümeli operatörleri tanımla

Birden çok sorguyu tek bir sorguya birleştirmek için bir set operatörü kullanın

Döndürülen satırların sırasını kontrol etme

Verilerin Değiştirilmesi

Her veri işleme dili (DML) ifadesini açıklayın

Tabloları tabloya ekleme

Tablodaki satırları güncelleme

Bir tablonun satırlarını silme

İşlemleri kontrol etme

Tablolar Oluşturma ve Yönetme için DDL Bildirimleri Kullanma

Ana veritabanı nesnelerini kategorize edin

Tablo yapısını gözden geçirin

Sütunlar için kullanılabilen veri türlerini listeler

Basit bir tablo oluşturun

Kısıtlamaların tablo oluşturma anında nasıl oluşturulduğunu açıklayın

Şema nesnelerinin nasıl çalıştığını açıklayın

Diğer Şema Nesnelerinin Oluşturulması

Basit ve karmaşık görünümler oluşturma

Görünümlerden veri alma

Diziler oluşturun, bakımını yapın ve kullanın

İndeks oluşturma ve bakımını yapma

Özel ve genel eş anlamlıları oluşturma

Oracle Database 11g: Yönetim I Sınav Numarası: 1Z0-052SQL Tabloları

SELECT deyimi

SQL deyimleri ile iSQL * Plus komutları arasında ayrım yapmak

Oracle Veritabanı Mimarisi

Oracle Bellek, Süreç ve Depolama Yapıları

Oracle Veritabanı Ortamı

Oracle Veritabanı Yönetimi

Oracle Veritabanı Planlama ve yükleme

Oracle Universal Installer (OUI), Oracle Veritabanı Yükleme

Oracle Veritabanı ve Örneği

Oracle Veritabanı Oluşturun

Veritabanı Yapılandırma Yardımcısı (DBCA)

Oracle Örneğini Yönetin

Başlatma parametreleri

Veritabanı başlatma ve kapatma aşamalarının

Uyarı günlüğü ve izleme dosyaları

Veri sözlüğü ve dinamik performans görüntülemeleri

Oracle Ağ Ortamı

Oracle Ağını Yapılandırma ve Yönetme

Oracle Paylaşılan Sunucu mimarisi

Oracle Veritabanı Depolama Yapıları

Veritabanı Yapılar, Tablolar ve Veri Dosyalarını Yönetin

Tablo alanlarını oluşturma ve yönetme

Tablolarda alan yönetimi

Oracle Veritabanında Kullanıcı Güvenliğini Yönetme

Veritabanı kullanıcı hesaplarını oluşturma ve yönetme

Ayrıcalıkları sağlama ve iptal etme

Roller yaratın ve yönetin

Profiller oluşturma ve yönetme

Şema Nesnelerini Yönetme, Tabloları Oluşturma ve Değiştirme

Kısıtları Yönetin, Dizinler oluşturun ve geçici tablolar kullanın

Verileri Geri Al

Geri Verilen Verilere Giriş

İşlemler ve verileri geri alma

Geri alımı yönetme

Veri ve Eşzamanlılık

Verileri DML kullanarak yönetme

PL / SQL nesnelerini tanımlama ve yönetme

Kilitleme çakışmalarını izleme ve çözme

Oracle Veritabanı Güvenliği

Oracle Veritabanı güvenliği yönetme

En Az Ayrıcalık İlkesi

Standart Veritabanı Denetimi

Oracle Veritabanı Bakım ve Performans Yönetimi

Otomatik İş Yükü Deposu (AWR), eniyileştirici istatistikleri,

Danışma çerçevesini kullanın, Uyarılar ve Eşikler

Otomatik Bellek Yönetimi ve Bellek Danışmanları

Geçersiz ve kullanılamayan nesneler ile ilgili sorunları giderme

Akıllı Altyapı Geliştirmeleri

Kuruluş Yöneticisi Destek Çalışma Tezgahı

Kursumuzun sonunda başarı sertifikası alacaksınız.  Kursumuza %90 devam etme şartı ve ödevleri zamanında yapma şartı ile, öğrencilerimiz kursun sonunda yapılacak, uluslararası sertifika sınavını ya da MEB sınavını geçemez iseler, 1 yıl içinde kursumuzu baştan tekrar alma hakkına sahiptirler.
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
'sadf asdf'
BAŞVUR
asfasdf
asdfasd fasfasdfasf asads fasdfasd fafasf asdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf
BAŞVUR
Neden

10 yıldır sektöre hazır hale getirdiği yüzlerce örencisinin referanları ile teknik eğitimde marka haline gelmiş olan Üçüncü Binyıl, öğrencileri sıfırdan alıp, ileri sektörel uygulamalarla, üst düzey eğitimler verir.

Mühendislik Yazılım programlarının eğitiminde uzmanlaşmış, sektörüyle alakalı birçok eğitimi Türkiye’de ilk defa vermeye başlayan öncü kurumdur.

Sektörde sertifika ve bilinirliği en yüksek olan kurumdur. İleri düzey uygulamalar ile öğrencilerini sektör hazır hale getirir. FORD, TAI, TEI, MERCEDES BENZ, THY TEKNİK, KALE HAVACILIK, BAYKAR MAKİNA önemli referanslarından bazılarıdır. YTÜ, İTÜ başta olmak üzere, Mühendislik ve Mimarlık öğrencilerinin en çok tercih ettiği kurumdur.
BAŞVUR
Kurum Müdürü

Üçüncü Binyıl’da 10 yıldır kaliteyi hep ön planda tutmuştur. Bu bağlamda kurumumuzda, kesinlikle, temel seviye yada orta seviye bir eğitim bulunmamaktadır. Bütün düzenlediğimiz eğitimlerdeki önceliğimiz, öğrencilerimiz kursu bitirir bitirmez proje yapmaya başlasınlar, iş hayatında en az 2 yıl tecrübeli birinin tecrübesine sahip olsunlar.

Bunu başarabilmek için 10 yıldır sürekli içeriklerimizi güncelliyoruz. Eğitmenlerimizin Türkiye’de alanında en uzman kişiler olmasına çok dikkat ediyoruz. Haftalık, aylık, yıllık, toplantılar ve planlar yaparak kendimizi sürekli yeniliyoruz. Öğrencinin memnuniyeti için daha neler yapılabilir sürekli bu soruyu kendimize soruyoruz.

Bizim için 1 kişinin memnuniyetsizliği, bizim için başarısızlık anlamına gelir. O yüzden 1 kişiden bile bu güne şikayet almadık. Kayıtlarımızın büyük bir çoğunluğu referans ve tavsiye ile gelmektedir. 

Sektördeki diğer eğitim kurumlarına yazılıp ve ikinciye bizden aynı eğitimi alan yüzlerde öğrencimiz oldu. Ama bizden ilk defa eğitim alan bir öğrencimiz, aynı eğitimi başka bir kurumdan alamaz. Bunun sebebi şu şekildedir.

Bu eğitimlere katılanların büyük çoğunluğu bu işlere ilk defa adım atmaya başlayan insanlardır. Dolayısıyla bu kişiler için, yorum yapabilme. Aldığı eğitimin kalitesini ölçme gibi bir yetileri olmuyor. A kursu kaliteli, B kursu kalitesiz olsun. Her 2 kursda da, hiç birşey bilmediği için birşeyler öğreniyor. B kursunu bitirince öğrendim zannediyor. Ama sektöre çıkınca, projeye başlayınca, başarısız oluyor ve o zaman kursun kalitesini tartma imkanı oluyor. Ve öğrenci başarısız olduğunu zannederek ya bu işi bırakıyor yada artık eğitim kurumu hakkında yorum yapma kabiliyetine sahip olup A kursu na geliyor. Bu şekilde B kursları da ayakta kalabiliyor. O yüzden bu işlere yeni başlayan arkadaşlar iyice araştırma yapsınlar. Zaten yorum yapabilme kapasitesine sahip öğrencilerin tamamı Üçüncü Binyıl a gelir.

Kurumumuzun ve şahsımın vizyonu ve bugüne kadar yaptıklarımız doğrultusunda, iddiamız şudur ki, şimdinin de, geleceğin de, bu sektördeki en kaliteli eğitim kurumu Üçüncü Binyıl dır, %100 öğrenci memnuniyeti oranı olan TEK eğitim kurumudur. O Yüden, TEK, EN KALİTELİ, EN İYİ kelimeleri tarafımızdan tescillidir.Murat Üstüntaş, Kurum Müdürü

BAŞVUR
İLETİŞİM
BAŞVUR
HAKKIMIZDA

Üçüncü Binyil 2008 yılında Mecidiyeköy'de eğitim vermeye başlayan firmamız, doğru, kaliteli ve gerçek ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde alanında uzman mimar ve mühendisler tarafından kurulmuştur ve yönetilmektedir.

Bu prensiple mimar, mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, doktor eğitmenlerimizle kadrolu bir şekilde sürekli gelişime açık, her yıl yenilenen ve geliştirilen müfredatlar ve anlaşmalı firmaların destekleriyle sektöre kalite anlayışı getirmiştir.

Tamamen eğitime odaklanmış eğitmen ve yöneticilerimizle her zaman sektördeki en ses getiren kurum olarak ve en faydalı eğitimleri vererek, eğitimlerini verdiğimiz yazılımların ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için bu sektördeki en lider kurum olmaya ve öğrenci memnuniyetini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz.

BAŞVUR
İNSAN KAYNAKLARI

- Eğitimlerini verdiğimiz yazılımları çok profesyonel olarak kullanabilen,

- En az üniversite mezunu,

- En az 2 yıl tecrübeli,

- Diksiyonu düzgün,

- İnsanlarla iletişimi yüksek,

- Güleryüzlü eğitmen adayları


bilgi@ucuncubinyil.com adresine CV'lerinizi gönderebilirsiniz.

BAŞVUR
Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik  Sözleşmesi

Bu www.ucuncubinyil.com sitesine ve ortak sitelerine erişim ve sitenin kullanımı aşağıdaki koşullara, ayrıca web siteleri ve internet üzerinden yapılan işlemlerle ilgili yürürlükteki tüm yasalara tabidir. Ayrıca, www.ucuncubinyil.com uygun gördüğü zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu sitede değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır.

www.ucuncubinyil.com, web Sitesini ziyaret edip form doldurup tarafımıza yollayarak kayıt olan, ileride olabilecek üyelik hizmetleri ile kayıtlı olan ve/veya misafir kullanıcılardan topladığı bilgileri her türlü analiz/anket, reklam, promosyon ve çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere, her türlü bilgilendirme amacıyla kullanılabilir. www.ucuncubinyil.com bu bilgileri iş ortakları ile paylaşabilir. Ancak e-posta ve diğer kişisel bilgiler, hiçbir iş ortağı,  şirket, kurum ya da başka bir kuruluşla kullanıcının izni olmaksızın paylaşılmayacaktır.

www.ucuncubinyil.com kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, telefon numarası ve kayıt sırasında ve/veya iletişim formunu doldurma neticesinde girilen hiçbir bilgiyi, kullanıcı aksini iletişim formunda belirtse dahi web Sitesinde yayınlamaz.

www.ucuncubinyil.com iletişim formunda belirtilen kişisel bilgiler ziyaretçi tarafından doldurulduğunda, www.ucuncubinyil.com bu bilgileri gelecekte, e-ticaret pazarlama, bilgilendirme,  pazar araştırması, müşteri bilgilerinin takibi, ziyaret sayısı vs. gibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Kişi / Ziyaretçi isterse www.ucuncubinyil.com ‘a ulaşarak iletişim bilgilerinin kaldırılmasını talep edebilir ve talep yasal süreç içerisinde gerçekleştirilir.

www.ucuncubinyil.com, ziyaretçinin kişisel bilgilerini sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

a.) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde.

b.) www.ucuncubinyil.com mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla

c.) Kullanım şartlarında ziyaretçinin kabul ettiği kurallar çerçevesinde

www.ucuncubinyil.com web sitesine üye olarak kayıt altına alınmış olan kişisel bilgiler sadece bu bilgileri giren ziyaretçi tarafından görüntülenebilir. Bu bilgiler hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Bu Gizlilik Sözleşmesi metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz. www.ucuncubinyil.com bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

www.ucuncubinyil.com, ziyaretçi tarafından iletişim formlarının doldurulması ile ve/veya üyelik ile kayıt altına alınarak toplanan bilgileri genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklamaktadır. www.ucuncubinyil.com,  ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır.  Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, ulaşılabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğabilecek her türlü zarar www.ucuncubinyil.com sorumluluğu dışındadır.

Bazı durumlarda, ziyaretçi şahsına özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak, ziyaretçinin kullandığı internet tarayıcı türü,  işletim sistemi, www.ucuncubinyil.com web sitesine linkle ya da ilanla ulaşılan sitenin domain ismi verilebilir.

Ziyaretçi, www.ucuncubinyil.com web sitesini ziyaret ettiğinde bilgisayarına bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci “cookie” formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve www.ucuncubinyil.com birkaç yönden yardımcı olacaktır.  Örneğin, cookie’ler, siteleri ve reklamları ziyaretçinin ilgi alanlarına ve tercihlerine göre düzenlemeyi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarda, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için kullanılan tarayıcının yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakılabilir.

Ziyaretçinin IP adresi, www.ucuncubinyil.com web sitesinin ve serverlarının sürekli çalışır halde bulundurulması, yönetilmesi ve sorunların çözülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ziyaretçiye ait IP adresi ziyaretçinin tanımlanmasında kullanılmaktadır.

www.ucuncubinyil.com web sitesi, diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik güvencesi sadece bu web sitesi içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Güvencesi ve Kullanım Şartları geçerlidir. Bu web sitesinden linkle gidilen diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik Güvencesi ve Kullanım Şartları metinlerinin bulunarak okunması önerilir. Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu uygulama, www.ucuncubinyil.com ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez. www.ucuncubinyil.com, söz konusu diğer sitelerin kullanıcı açısından ilgi çekici olabileceğini düşünmesine karşın, www.ucuncubinyil.com, bağlı şirketler, bunların yetkilileri,  çalışanları ve temsilcileri, www.ucuncubinyil.com ve/veya bağlı şirketler tarafından doğrulanmamış veya onaylanmamış siteler ya da bunların içeriğindeki bilgiler için hiçbir şekilde sorumluluk ya da yükümlülük altında değildir. Başka bir siteye girildiği zaman, geri okuna basarak ya da www.ucuncubinyil.com alan adresini yazarak bu siteye geri dönebilirsiniz.

Copyright © www.ucuncubinyil.com 2017. Her hakkı saklıdır.  Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları www.ucuncubinyil.com ve bağlı şirketlerine aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dâhil edilmiştir. Bağlı şirketlere yönelik referanslar, www.ucuncubinyil.com dâhil olduğu bütün üyelerini kapsayacaktır. Sitenin hiçbir bölümü çoğaltılıp ticari kazanç amacıyla satılamaz ya da dağıtılamaz; ayrıca yazılı çıktı halinde veya başka bir siteye gönderilmesi de dâhil olmak üzere elektronik formatta başka herhangi bir çalışmaya, yayına veya siteye eklenemez. Başka hiç kimseye bu konuda lisans ya da hak verilmez.

www.ucuncubinyil.com bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Ziyaretçi, bu siteyi kullanarak bu Gizlilik Güvencesinde yapılacak her türlü düzenleme ve değişikliği kabul etmiş sayılır. Ancak iş bu sözleşme dâhilindeki şartları uygun bulmayan, yasal sorumlulukları kabul etmeyen ziyaretçinin bu Web Sitesini kullanmaması tarafımızdan önerilmektedir. Aksi halde sitenin ziyaretçi tarafından kullanım hali sözleşme şartlarının tamamının kabulüne karine teşkil edecektir.

Gizlilik Sözleşmemizin bir parçası olan bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu yüzden buraya belli aralıklarla göz atmanızı, herhangi bir soru ya da sorununuz olursa da iletişim kurmanızı rica ederiz.

BAŞVUR
TASARIM CAD EĞİTİMLERİ

Tasarım programlarının en kaliteli eğitim merkezi.

 

10 Yıldır CAD programlarının eğitimlerini, en kapsamlı içerik, en ileri uygulamalar, en uzun kurs süresi, en uygun fiyat ve eğitim ve öğretme garantisi ile öğrencilerimize sunuyoruz.

 

Sizde sektördeki en kaliteli eğitim kurumu Üçüncü Binyıl’ı seçin, öğrenmişken tam öğrenin.
BAŞVUR
Ocak 2018 Ayı Kayıtlarımız Başladı
Sömestr Döneminde Açılacak Kurslarımız için Acele Edin.
BAŞVUR
Web sitemiz yenilendi.
Web sitemiz yeni tasarımı ve içeriğiyle yayınında.
BAŞVUR
Analiz CAE Eğitimleri

Analiz programlarının en kaliteli eğitim merkezi.

 

10 Yıldır Analiz CAE programlarının eğitimlerini, en kapsamlı içerik, en ileri uygulamalar, en uzun kurs süresi, en uygun fiyat ve eğitim ve öğretme garantisi ile öğrencilerimize sunuyoruz.

 

Sizde sektördeki en kaliteli eğitim kurumu Üçüncü Binyıl’ı seçin, öğrenmişken tam öğrenin.
BAŞVUR
Üniversite Öğrencilerinin TEK Tercihi Üçüncü Binyıl
Siz de 10 yıldır Türkiye'nin en kaliteli yazılım kurslarına kaydolun, eğitim verdiğimiz diğer öğrencilerimiz gibi sınıf atlayın.
BAŞVUR
KAMPANYALARIMIZ
Sınırsız Eğitim Kampanyamızın içeriği hakkında bilgi almak için PDF Dökümanımızı tıklayınız.


* Eğitimleri sıra ile alabilirsiniz. Aynı anda hepsini almak zorunda değilsiniz.
BAŞVUR
TASARIM ve GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMLERİ

Tasarım ve Görselleştirme Programlarının En Kaliteli Eğitim Merkezi

 

10 Yıldır tasarım ve görselleştirme eğitimlerini, En Kapsamlı İçerik, En İleri Uygulamalar, En Uzun Kurs Süresi, En Uygun Fiyat ve Eğitim ve Öğretme Garantisi ile öğrencilerimize sunuyoruz.

 

Siz de Sektördeki En Kaliteli Eğitim Kurumu Üçüncü Binyıl’ı seçin, öğrenmişken tam öğrenin.

BAŞVUR
CAD yazılımları için doğru iş istasyonu nasıl hesaplanır?
İş istasyonları bugün CAD operasyonlarının belkemiğini oluşturuyor ve çizimden bu yana elle yapılan sanatsal bir egzersizden birçok alanda workstation kuruluyor.
Bazıları, bir makineyi yapan altın üçlü (CPU, RAM ve Sabit Disk) olduğunu söylüyor. Elbette birçok açıdan haklıdırlar; güçlü bileşenlere sahip olmak iş istasyonu performansı için kritik öneme sahiptir. Diğerleri, bir iş istasyonunun yıllarca 24 saat kesintisiz bir videoda kesintiye uğramayacak kadar sağlam olması gerektiğini söyleyecektir. Onlar da haklı.
Ancak, iş istasyonu geldiğinde, bir iş istasyonu, kurumsal düzeyde donanımla güçlendirilmiş bir bilgisayardır.

Ancak kurumsal düzeyde donanım nedir?

Bilgisayar ya da elektronik bileşenler, ister tüketici isterse işletme için tasarlanmış olsunlar, basit bir metrik, başarısızlık arasındaki ortalama süre (MTBF) ile puanlanır. Aslında, MTBF, bir aygıtın veya sistemin başarısız olmadan önce ne kadar süre çalıştığını tanımlayan bir tahmindir. Bu istatistiksel yoğunluğa çok fazla girmeden, bir bileşenin MTBF'si, aynı şekilde üretilen bileşenlerden oluşan geniş bir popülasyonda, cihaz arızaları arasındaki aritmetik ortalama sürenin bulunmasıyla ölçülebilir.

Peki donanımınızın kurumsal bir MTBF gereksinimine uyup uymadığını nasıl tespit edersiniz?

İş istasyonları söz konusu olduğunda, bileşenlerinin ortalama MTBF'si tüketici seviyesinde bir bilgisayarda bulacağınızdan daha büyük bir oranda olmalıdır. Tüketici ve kurumsal MTBF arasındaki farkın belirlenmesinin en iyi yolu, söylenenlerle birlikte, bileşenler hakkında yazılmış geniş kapsamlı teknik verilere dökülerek, farklı ürünler için MTBF oranını zorlu bir şekilde karşılaştırmaktır.

Sonuç olarak, bir iş istasyonu, yalnızca en büyük hesaplamaları ve grafik talepleri karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli, yüksek performanslı kullanıma dayanabilmelidir. Özünde, bir iş istasyonu, ilkinde, örneğin beş yıl içinde ölme şansı az olan uzun saatler yürütecek güçlü bileşenlerle donatılmış bir bilgisayardır.

BAŞVUR
KARAKTER MODELLEME, ANİMASYON ve OYUN PROGRAMLAMA EĞİTİMLERİ

Kariyerinize yeni bir sayfa açın. Uzman olmak için ÜÇÜNCÜ BİNYIL'ı tercih edin.

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile sinema, reklam ve oyun sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Sizde Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.
BAŞVUR
DUYURU

DUYURU


            Kurumumuz tarafından bir süredir verilen ALTIUM DESIGNER kurslarına, üretici firmanın uyarısı ve bu konuda herhangi bir yetki belgemizin olmaması nedeniyle son verilmiştir. ALTIUM programına yönelik eğitimler, üreticinin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olan İNFOMA Teknoloji A.Ş. (+90 (212) 222 3235www.infoma.biz) tarafından verilmektedir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur

BAŞVUR
İNŞAAT EĞİTİMLERİ

İNŞAAT Eğitimlerinin En Kaliteli Eğitim Merkezindesiniz.

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile İNŞAAT sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Siz de Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.BAŞVUR
MUHASEBE, PLANLAMA ve OFFICE EĞİTİMLERİ

Muhasebe Planlama ve Office Eğitimlerinin Kaliteli Eğitim Merkezi

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile kariyerinize yön vermek için biz hazırız.

 

Siz de Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.
BAŞVUR
YAZILIM ve PROGRAMLAMA EĞİTİMLERİ

YAZILIM & PROGRAMLAMA Eğitimlerinin En Kaliteli Kurs Merkezindesiniz.

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile YAZILIM sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Siz de Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.BAŞVUR
SİSTEM ve NETWORK EĞİTİMLERİ

Sistemve Network Eğitimlerinin Uzman Eğitim Merkezindesiniz.

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile BİLİŞİM ve IT sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Sizde Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.
BAŞVUR
GRAFİK - WEB & DİJİTAL MEDYA -REKLAM STRATEJİSİ EĞİTİMLERİ

Grafik-Web  Eğitimlerinin En Kaliteli Eğitim Merkezindesiniz.

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile GRAFİK ve WEB sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Sizde Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.
BAŞVUR
ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve HABERLEŞME EĞİTİMLERİ

Elektrik Elektronik Eğitimlerinin En Kaliteli Eğitim Merkezindesiniz.

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile ELEKTRİK ELEKTRONİK ve HABERLEŞME sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Sizde Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.


BAŞVUR
KALIPÇILIK EĞİTİMLERİ

Türkiye standartlarının çok üstünde kalıpçılık eğitimleri.

 

Kalıpçılık eğitimlerini Türkiye’de ilk defa vermeye başlayan kurumumuz, bu alanın lideridir. Teknik ve mühendislik kısımlarını, Alman ve Amerikan kaynaklarından anlatmamız, hocalarımızın halan faal olarak kalıp imalatçıları olmaları, aynı zamanda eğitici de olmalarından dolayı, Türkiye standartlarının üstünde eğitim veriyoruz.

 

’Eğitimlerimize katılarak siz de rakiplerinizin önüne geçin.
BAŞVUR
CAM, CNC ve Dental CAD/CAM Eğitimleri

Tasarım programlarının en kaliteli eğitim merkezi.

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile talaşlı imalat sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Siz de Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.
BAŞVUR
YABANCI DİL EĞİTİMLERİ

Sıfırdan başlayıp 12 ayda İngilizce konuşacaksınız!

 

10 yıllık eğitim tecrübemizle, yabancı eğitmenler eşliğinde, 12 ayın sonunda ingilizce konuşacaksınız. Tek yapmanız gereken dediklerimizi yapmak, gerisini bize bırakın. Artık siz de dünyaya açılın.

 

Siz de Üçüncü Binyıl'ı tercih edin. Eğitime harcadığınız zamanın ve ücretin karşılığının fazlasını alın.
BAŞVUR
KARİYER EĞİTİMLERİ

Geleceğin Meslekleri Sizi Bekliyor. Son Adımınız Kaldı!

 

10 yıldır sektördeki en kaliteli eğitimleri veren Üçüncü Binyıl uzmanlığı ile, sektör bazlı, iş odaklı, özgün içerik, uzman eğitmenleri ve öğretme garantisi ile bilişim sektöründeki yerinizi hazırlıyoruz.

 

Sizi geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz. Gelişmekte olan dünyanın ihtiyaç duyduğu mesleklerine sahip olun. Hemen kaliteli, aranan, popüler iş sahibi olun. Üstelik herhangi bir ön şart yok.
BAŞVUR
STİLİSTLİK , BİLGİSAYARLI STİLİSTLİK ve DESİNATÖRLÜK EĞİTİMLERİ

NEDEN ÜÇÜNCÜ BİNYIL'DAN EĞİTİM ALMALIYIM?

 

       
 10 YILLIK REFERANS  SEKTÖREL UYGULAMALAR
 
      
 HAFTALIK ÖDEVLER  SERTİFİKALAR
  Haftalık ödev ve video sistemi.   Uluslararası sertifika ve MEB sertifikası veriyoruz.
       
 ÜCRETSİZ KURS TEKRARI  15 YILLIK TECRÜBE
  Uluslararası sertifika sınavını geçemeyen öğrencilerimize ücretsiz kurs tekrar hakkı.   15 Yıllık Tecrübeli ve uzman eğitmen.
       
 KURS SONRASI TEKNİK DESTEK  ÖDEME KOLAYLIĞI
  Üçüncü Binyıl’da kurs biter eğitim bitmez. Kurs sonrasında sınırsız teknik destek imkanı.   99 tl den başlayan taksitlerle ödeme imkanı.
       
       


BAŞVUR
Haftasonu Kurs Başlangıç Saatleri
Haftaiçi Kurs Başlangıç Saatleri
İş analizi ve Oracle 11g Big Data Raporlama Eğitimleri Eğitim Kataloğu
Kurs Tarihleri
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
KURUMUMUZDAN GÖRÜNTÜLER